Rượu CIROC

Rượu CIROC

AN ELEGANT GIFT
Ciroc is the only vodka distilled from fine Frech hand – selected grapes, giving it a fresh pure clean taste. An elegant gift for those who love cocktails and have taste for the best quality.
CIROC
ĐỘC ĐÁO VÀ HẢO HẠNG
Là vodka duy nhất được cất từ những trái nho Pháp được thu hoạch bằng [...]