Rượu pha chế_Kahlua

Rượu pha chế_Kahlua

Kahlúa là loại rượu mùi hương cà fê rất nổi tiếng của Mêhicô . Nó khá nặng hơn so với các loại rượu mùi thông thường ( 26% nồng độ cồn ) , khá ngọt và thật sự khác biệt với hương vị cà fê .
Được tạo ra từ loại hạt cà fê đặc biệt [...]