Đi Tây Nguyên uống rượu cần

Đi Tây Nguyên uống rượu cần

Đi Tây Nguyên mà không uống rượu cần thì coi như chưa tới Tây Nguyên. Nhưng thú vị hơn là còn được khám phá cách làm rượu, cách thưởng thức rượu của từng dân tộc. Người dân Tây Nguyên bảo: “Không có rượu cần thì khó nói tới một dịp hội ngộ bè bạn hoặc [...]