Tìm hiểu về Bacardi Rum

Tìm hiểu về Bacardi Rum

Một nhà buôn rượu người Tây Ban Nha tên Don Facundo Bacardi Massó di dân từ Catalonia (Tây Ban Nha) đến thành phố Santiago de Cuba. Trong thời gian này rượu rum là một loại rượu rẻ tiền uống rất gắt – mạnh và không có mùi vị chi cả. “Nước lửa” từ được dùng để diễn tả [...]