Rượu Sim

Rượu Sim

Cây sim có 2 loại, đó là Hồng sim và tiểu sim, đều có lá mặt dưới màu trắng có lông, trái khi chín có màu tím đen. Trái sim dùng làm rượu ở Phú Quốc chủ yếu là Hồng sim.

Sản xuất

Trái sim nguyên liệu đưa về rửa sạch, chọn quả chín mọng [...]